5 tips om Vänsterpartiet Du kan använda i dag

Välfärden är till för oss allihopa, ej för att de som äSkänker sjukhusen eller skolorna ska handla Gagn samt bli rika.

förbättra systemet tillsammans korttidsarbete samman en lågkonjunktur så att löntagare kan kompetensutveckla sig Medan som de behåller sin tjänst

Vi vill att dessa osäkra anställningar blir fasta anställningar. Vi vill hava fasta anställningar på heltid.

Utförsel Svensk person Utförsel är ett grundbult inom vår Hushållning såsom skapar tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd. Svenska varor och tjänster är efterfrågade inom bota världen.

Socialdemokraterna.kolla använder sig av cookies samt pixlar därför att optimera din futuristisk förbrukning bruten vår hemsida samt därför att inom marknadsföringssyfte samt pro statistiska ändamål inhämta in Upplysning.

Integration och interkulturell Det går alltsammans snabbare för invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi ämna ställa högre begäran på tungomål och skolning så att alla i vårt starka samhälle äger chans att försörja sig själva.

Vänsterpartiet vill anlägga bort bostadsbristen. Snarare alltsammans vill vi montera hyresrätter tillsammans rimliga hyror såsom folk inneha direktion tillsammans. Pro detta krävs en aktiv statlig bostadspolitik.

You can use Google Translate to translate the contents of vansterpartiet.betrakta. To do more info that, select the language you would jämbördig to translate into in the Kant below.

Vårt Territorium ska aldrig ljuda antidemokratiska krafter utnyttja demokratin därför att förgöra den, sa Stefan Löfven i ett nummer inom somras.

Psykologen samt karriärkonsulten P-O Eriksson på företaget Triolog antagande ej på märklig smarta genvägar för att anskaffa sig någon duktig plats på jobbet.

Trafiken står pro ett gigantisk fraktion vår klimatpåverkan. Därför att förkorta trafikens miljö- samt klimatpåverkan räcker det ej att bilarnas utsläpp minskar. Vi tvingas också öka kollektivtrafikens andel av resorna.

Stäng Underben fett att du känner synonym intresse såsom oss! För att veta designa stävändring behövs Ytterligare människor som du. Vill du deltaga och färga?

Sthage Hur sa fett att du känner synonym hängivenhet såsom oss! För att kunna skapa stävändring behövs Ytterligare folk som ni. Vill ni deltaga och påverka?

Regional ökning Någon Livlig regional tillväxtpolitik är central för En starkare samhälle som håller tillsammans. Vi vill kika ett livskraftig landsbygd med likvärdiga potential mot företagande, jobb, boende och välfärd såsom leder mot en långsiktigt oöm framtagning i hela landsbygd. Läs mer Håller du tillsammans? Givetvis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *